Kurssit

Kiipeilykursseja pidetään riittävän kysynnän mukaan resurssien salliessa, yleensä 2-3 kurssia vuodessa. Jääkiipeilykurssi pidetään, jos sääolot suosivat.

Kursseista tiedotetaan Tekiilan sähköpostilistalla ja facebook-ryhmässä. Lisätietoja kaikkiin kursseihin liittyviin asioihin saat Tekiilan hallitukselta (ks. kohta yhteystiedot).

Kiipeilyn alkeiskurssi

Alkeiskursseja on järjestetty ennen vuotta 2017 lukuvuosittain 2 kpl: yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tammikuussa valmistuneen köysikiipeilyseinän myötä vaihdamme ainakin kevään osalta kurssituksen periaatetta, jotta useammat Tamppi Areenan käyttäjät pääsisivät hyödyntämään parempia fasiliteetteja pitkin kevättä ilman kurssin odottelua.

Aikaisemmasta tavasta poiketen supistamme erillisen teoriatunnin pois ja pyrimme sisällyttämään sen soveltuvin osin käytännönharjoituskertaan.  Kurssilaisille annetaan teoriaosuuden materiaalit, mutta niihin perehtyminen on enemmän kiinni omasta mielenkiinnosta. Tällä ei ole vaikutusta oppimisen laatuun, sillä välttämätön teoria käydään joka tapauksessa läpi käytäntökerrassa.

Syksy 2017

Alkeiskurssia järjestetään syksyn aikana sitä mukaan, kun ryhmiä tulee täyteen. Ilmoittautumaan pääset siis osoitteessa www.tekiila.fi/alkeiskurssi! Pyrimme pitämään ryhmäkoot n. 8 hengessä, mutta saatamme poiketa tästä, mikäli saamme kurssille vetäjiä tai odotusaika venyy turhan pitkäksi. :)

Kurssin kesto on n. 5 tuntia, johon sisältyy lyhyt teoriasisältö, perusteiden harjoittelua sekä käytäntöosuus, jossa kiipeillään. Kurssilla opetetaan kasisolmun teko, varmistaminen ja muut omatoimiseen sisäkiipeilyyn tarvittavat tiedot ja taidot. Kurssilaisille annetaan pieni tietopaketti kiipeilystä.

Kurssin ajaksi saat tarvittavat kiipeilyvarusteet ja -välineet lainaan Tekiilalta. Kurssimaksuun (20 €) sisältyy kuluvan lukuvuoden Tekiilan jäsenmaksu! Kurssin jälkeen voi kiivetä omatoimisesti Tamppi Areenan ja Bommarin seinillä.

Huom! Unipoli Sportin jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen kurssia  -mieluiten hyvissä ajoin, jotta ehdit saada kulkuoikeudet Tamppi Areenalle!

Alaköysikiipeilykurssi

Mahdollisesti järjestetään keväällä, stay tuned!

Alaköysikiipeilyä varten tulee olla harrastanut aktiivista yläköysikiipeilyä riittävän pitkään, jotta harrastaminen on turvallista.

Kalliokiipeilykurssi

Tekiila järjestää kalliokiipeilyn peruskursseja kesäisin yhden tai kaksi kysynnästä riippuen. Kurssi koostuu lyhyestä teoriaosuudesta (pidetään koululla) ja viikonloppuna tapahtuvasta käytännön harjoittelusta lähikallioilla. Kurssilla opetellaan ulkokiipeilyn peruseroavaisuuksia sisäkiipeilyyn verrattuna, harjoitellaan erilaisten yläankkureiden tekemistä yläköysikiipeilyä varten, harjoitellaan laskeutumista erilaisista laskeutumispisteistä sekä tietenkin kiivetään ja varmistetaan. Lisäksi käydään lävitse yleisiä turvallisuuteen liittyviä asioita.

Olisi toivottavaa, joskaan ei pakollista, että yläköysikiipeily ja kiipeilijän varmistaminen olisivat jossain määrin tuttuja, mutta tarpeen vaatiessa nämäkin voidaan kurssilla opettaa. Mitään varusteita ei ole pakko olla, mutta mikäli omistat jotain (valjaat, kengät, sulkkareita, slingejä) niin ilmoita siitä kurssin pitäjille, niin osaamme kartoittaa tarvetta varustemäärille. Ilmoitathan samalla myös, onko sinulla aikaisempaa kokemusta kiipeilystä.

Kurssin hintaan sisältyy Tekiilan jäsenmaksu (osallistujien ei siis tarvitse olla jäseniä).

Jääkiipeilykurssi

Jääkiipeilykurssi järjestetään talvella jos vain jäätä muodostuu tarpeeksi. Kurssi koostuu teoriaosuudesta, jossa käydään läpi jääkiipeilyn ominaisuuksia ja turvallisuusnäkökulmia, sekä viikonlopun kestävästä käytännön harjoittelusta. Kurssilla opetellaan muun muassa jääkiipeilyä ja ankkureiden tekemistä. Kurssi suunnitellaan aina osallistuneiden taitotason mukaan, mutta osallistujien on osattava perusteet kalliokiipeilystä (laskeutuminen, yläköysikiipeäminen, varmistaminen). Lisäksi on suositeltavaa, että osallistujilla olisi ainakin hieman kokemusta kalliokiipeilystä ja että osallistujat omistaisivat jotain kalliokiipeilyvarusteita.